Vyšla nová  norma EN ISO 9001:2015, v slovenskej verzii STN EN ISO 9001:2016.

Prechodné obdobie trvá do 15. septembra 2018, to znamená, že všetky certifikované firmy musia zaviesť novú normu do tohto termínu.

Prechod je možny pri plánovaných dozoroch, ako aj pri recertifikácii.