Od 30. novembra 2015 sme akreditovaní na ďalšie päťočné obdobie pre systém ISO 9001!

Prebehla mimoriadne náročná, ale úspešná reakreditácia v kancelárii, ako aj u klientov.