Úvod

Najnovšie správy

Certifikácia systémov

S našim osobnostno-centrickým prístupom sa v rámci samostatných, respektíve integrovaných certifikáciách systémov stretlo už viac ako 400 organizácií. Náš vysokokvalifikovaný personál je schopný vykonať audity splňujúce všetky požiadavky noriem ISO 9001 , ISO 14001, OHSAS 18001.

Certifikácia produktov

Ste si istý, že Vami nakúpený produkt spĺňa všetky na neho sa vzťahujúce požiadavky a bezpečnostné kritériá? Produktom certifikovaným firmou CERTOP s.r.o. môžete plne dôverovať. Naša nezávislá činnosť v oblasti certifikácie produktov a ich priebežný dozor znamená vhodnosť riešení a zhodu produktov.

Špeciálne certifikácie

Naše služby špeciálnej certifikácie podporujú tie ciele manažmentu, ktorých zámerom je podpora procesov výroby alebo služieb ( ako napr.: nakupovanie, investície, komunikácia, atď.), respektíve ktorých cieľom je ďalší rozvoj hlavného procesu výroby, prípadne znižovanie možných rizík. Posudzovanie takéhoto typu môže vo viacerých prípadoch znamenať nepredvídaný rozvoj organizácie.

Vzdelávanie

Vysokokvalitnými, registrovanými školeniami prispievame k príprave našich odborníkov a k efektívnemu chodu našej organizácie, takto zabezpečujúc konkurencieschopnosť, udržanie a rozvoj pozície na trhu.