Pripravujeme sa na dozorný audit zo SNAS, ktorá prebehne 10-11. januára 2024.