Pripravujeme sa na dozorný audit zo SNAS, ktorá prebehne 14-15. júna 2022.