Pripravujeme sa na reakreditáciu zo SNAS, ktorá prebehne 4-5. augusta 2020 a na svedecké posodzovanie 8. októbra 2020.