Pozastavené certifikáty:

ISO 9001:2008

ÚEOS – Komercia, a.s.

Odobraté certifikáty:

ISO 9001:2008

RÁBEK, s.r.o.

Potifob s.r.o.

EKO-BAU s.r.o.

MaS technik, s.r.o.

Klein  Gefferth s.r.o.

Ing. Pavol Klinka MONKAS