Správy

Najnovšie správy

Nová norma ISO 9001

Vyšla nová  norma EN ISO 9001:2015, v slovenskej verzii STN EN ISO 9001:2016. Prechodné obdobie trvá do 15. septembra 2018, to znamená, že všetky certifikované firmy musia zaviesť novú normu do tohto termínu. Prechod je možny pri plánovaných dozoroch, ako aj pri...

preèítajte si viac

Pozastavené certifikáty

Pozastavené certifikáty: ISO 9001:2008 ÚEOS – Komercia, a.s. Odobraté certifikáty: ISO 9001:2008 RÁBEK, s.r.o. Potifob s.r.o. EKO-BAU s.r.o. MaS technik, s.r.o. Klein  Gefferth s.r.o. Ing. Pavol Klinka...

preèítajte si viac

Úspešná reakreditácia

Od 30. novembra 2015 sme akreditovaní na ďalšie päťočné obdobie pre systém ISO 9001! Prebehla mimoriadne náročná, ale úspešná reakreditácia v kancelárii, ako aj u klientov.

preèítajte si viac