Správy

Najnovšie správy

Nová norma ISO 9001

Vyšla nová  norma EN ISO 9001:2015, v slovenskej verzii STN EN ISO 9001:2016. Prechodné obdobie trvá do 15. septembra 2018, to znamená, že všetky certifikované firmy musia zaviesť novú normu do tohto termínu. Prechod je možny pri plánovaných dozoroch, ako aj pri...

preèítajte si viac