GDPR

Informácia o správe dát_v1_20180502

Pozastavené certifikáty

Pozastavené certifikáty: ISO 9001:2015   Odobraté certifikáty: ISO 9001:2015   T.O.B. s.r.o.

Reakreditácia

Pripravujeme sa na dozorný audit zo SNAS, ktorá prebehne 10-11. januára 2024.