GDPR

Informácia o správe dát_v1_20180502

Pozastavené certifikáty

Pozastavené certifikáty: ISO 9001:2015   Odobraté certifikáty: ISO 9001:2015   VESCON Automation s.r.o.

Reakreditácia

Pripravujeme sa na dozorný audit zo SNAS, ktorá prebehne 14-15. júna 2022.