Hlásenie zmien

Najnovšie správy

Týmto formulárom Vám chceme pomôcť a zjednodušiť povinné nahlasovanie zmien ktoré nastali vo Vašom systéme riadenia certifikovanom na základe našej vzájomnej zmluvy.
Prosíme Vás aby ste nás informovali o všetkých zmenách týkajúcich sa Vašej organizácie a systému riadenia v termíne uvedenom vo Všeobecných zmluvných podmienkach. Ako pomôcku sme zadali niekoľko takých zmien, pri ktorých je oznamovacia povinnosť z Vašej strany bezpodmienečne povinná.
Ďakujeme za Vaše porozumenie a spoluprácu!


 

reCAPTCHA is required.